Regulator ze sztuczną inteligencją dla ciepłownictwa. (str. 294 nr. 8/49/2018)
mgr inż. Eryk A. Chmielnicki
prof. dr hab. inż. Witold Chmielnicki
  

DOI: 10.15199/9.2018.8.2 

Słowa kluczowe: ciepłownictwo, ogrzewnictwo, regulacja automatyczna, sztuczne sieci neuronowe, zarządzanie energią, informatyka

Streszczenie

Roczne zużycie ciepła na potrzeby ciepłownicze w Polsce w sektorze komunalno-bytowym, szacowane jest na około 650PJ. W znacznej części przeznaczone ono jest na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Istotny wpływ na zużycie ciepła ma rodzaj przyjętych rozwiązań ukłdów regulacji i sterowania oraz systemów zarządzania energia. W przypadku budynków mieszkalnych koszty energii mają największy udział w całkowitych kosztach związanych z eksploatacją budynku. Podstawowym warunkiem umożliwiającym racjonalizację zużycia energii jest wyposażenie budynku w nowoczesne cyfrowe systemy do regulacji i sterowania instalacji ciepłowniczych. W stosowanych obecnie rozwiązaniach wykorzystuje się zwykle algorytmy PI lub PID. Jednak ze względu na nieliniowe właściwości ciepłowniczych obiektów regulacji, nie zapewniają one odpowiedniej jakości. Często przebiegi mają charakter niestabilny i dochodzi do znacznych odchyłek regulacji. Alternatywą do stosowanych obecnie rozwiązań jest wykorzystanie sieci neuronowych. Są one szczególnie zalecane do sterowania adaptacyjnego układów niestacjonarnych. Takie przypadki występują w obiektach cieplnych, gdyż mają one właściwości nieliniowe o bardzo dużym zakresie zmienności parametrów, przy czym dotyczy to zwłaszcza węzłów ciepłowniczych wyposażonych w przepływowe wymienniki ciepła. W pracy przedstawiono opracowany model sterowania węzłów ciepłowniczych za pomocą sieci neuronowych. Wyniki badań wyraźnie wskazują na celowość takich rozwiązań, gdyż jakość regulacji jest znacznie lepsza niż w przypadku stosowania układów tradycyjnych. Na Politechnice Warszawskiej pod kierunkiem prof. Witolda Chmielnickiego opracowano nowy regulator wykorzystujący sztuczne sieci neuronowe, co stanowi przełom w dziedzinie sterowania węzłami ciepłowniczymi. System ze sztuczną inteligencją do optymalnego zarządzania ciepłem został już zastosowany w wielu budynkach w Polsce.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.