Wybrane problemy analizy kosztów awarii sieci ciepłowniczych (str. 291 nr. 8/49/2018)
mgr inż. Tomasz Gawroński
prof. Waldemar Kamrat
  
DOI:10.15199/9.2018.8.1

Słowa kluczowe: sieci ciepłownicze, awaria sieci ciepłowniczej, koszty awarii

Streszczenie

Awaryjność sieci ciepłowniczych w Polsce jest rzeczą znaną, jednakże próby usystematyzowania jej przyczyn nie dają zadowalających rezultatów, gdyż dostępna dokumentacja jest zwykle niespójna, niepełna i niezbyt wiarygodna.

Dodatkowe utrudnienie stanowi konieczność ujęcia tego zagadnienia w kategoriach ekonomicznych. W niniejszym artykule podjęto próbę metodologicznego opisu, uwzględniającego wpływ kosztów awarii na jednostkowy koszt ciepła dla odbiorcy.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.