Calculation of the Global Solar Irradiance on Arbitrarily Oriented Tilted Surfaces According to the New PN-EN ISO 52010-1: 2017 Standard (str. 280 nr. 7/49/2018)
dr inż. Piotr Michalak
  

DOI:10.15199/9.2018.7.5

 

Keywords: PN EN ISO 52010, irradiance, Perez model, diffused radiation

Abstract

The paper presents a calculation procedure of the global solar irradiance on an inclined surface of any orientation according to the new PN-EN ISO 52010-1-2017-09 (E) standard. According to this procedure, on the base of the Typical Meteorological Years (TMY) available on the website of the Ministry of Infrastructure and Development, there were calculated direct normal and diffuse horizontal irradiances and in the next step the global solar irradiance on a tilted surface (at angles of 30°, 45°, 60° and 90°), N, S, E and W oriented. This analysis was performed for Białystok, Łódź, Rzeszów, Szczecin and Wrocław. For the comparative purposes there were also used TMY and there were performed simulations in EnergyPlus. No shading was assumed in all cases.

There were noticed differences between values currently used (from TMY) and calculated according to the new standard and from EnergyPlus. They were from 15% (tilt angle of 30°) to 60% for a vertical surface.

Because solar gains play important role in the thermal balance of a building, each change of their value has the direct impact on a thermal demand. This indicates a need to update the solar data used for energy simulations of buildings in Poland.

 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.