Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Analiza przenikania ciepła przez ścianę osłonową z oknem (str. 218 nr. 6/49/2018)
mgr inż. Joanna Borowska
prof. dr hab. inż Walery Jezierski
  

DOI:10.15199/9.2018.6.2

Słowa kluczowe: współczynnik przenikania ciepła, ściana osłonowa z oknem, parametry fizykalne, lokalne planowanie sympleksowe, model matematyczny

Ściany osłonowe w budynkach mieszkalnych są konstrukcją składającą się z dwóch różnych elementów – muru i stolarki okiennej lub/i drzwiowej. Każdy z tych elementów charakteryzuje się odmiennymi właściwościami termoizolacyjnymi. Celem niniejszego artykułu jest analiza wpływu udziału powierzchni elementów składowych (ściany, ramy i powierzchni szklonej) oraz parametrów fizykalnych, charakteryzujących przenikanie ciepła przez te elementy (współczynniki przenikania ciepła przez ściany, ramy i oszklenia) na współczynnik przenikania ciepła przez ściany osłonowe z oknem wykonanym z PCV, z opracowaniem deterministycznych modeli matematycznych zależności oraz oszacowaniem stopnia wpływu badanych czynników. Wykonując eksperyment obliczeniowy zastosowano lokalne planowanie sympleksowe w warunkach ograniczenia zakresu zmienności wybranych czynników. Za pomocą opracowanych modeli matematycznych oszacowano efekty wpływu udziałów pól powierzchni oszklenia, ramy i ściany oraz ich parametrów cieplnych na współczynnik przenikania ciepła przez fragment ściany osłonowej z oknem w budynku mieszkalnym. W przyjętym zakresie zmienności wahania pól powierzchni elementów składowych w układzie „dobre okno” + „dobra ściana” spowodowały wzrost współczynnika przenikania ciepła badanego fragmentu ściany z oknem o 87,1%.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.