Sezonowy współczynnik wydajności SCOP sprężarkowej pompy ciepła systemu woda-woda stanowiącej źródło ciepła w budynku wielorodzinny (str. 147 nr. 4/49/2018)
Sara Sewastianik
dr inż. Andrzej Gajewski
  

Słowa kluczowe: geotermalna pompa ciepła, WSHP, sezonowy współczynnik wydajności pompy ciepła, SCOP

Streszczenie

W związku z globalnym ociepleniem klimatu Komisja Europejska podjęła szereg działań, których celem jest ograniczenie dotychczasowych sposobów wytwarzania ciepła i zastąpienie ich  technologiami bezemisyjnymi. Celem pracy jest wyznaczenie wartości sezonowego współczynnika wydajności cieplnej (SCOPnet) geotermalnych pomp ciepła stanowiących źródło ciepła w systemach ogrzewania budynków wielorodzinnych. W studium przypadku pompa ciepła wykorzystuje ciepło pobierane ze zbiornika wód podziemnych. W wyniku przeprowadzonej analizy otrzymano wartości SCOPnet, które spełniają  wymagania UE.

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.