Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Wieloskrzydłowa stolarka okienna w budynkach mieszkalnych i jej właściwości cieplne (str. 66 nr. 2/49/2018)
mgr inż. Joanna Borowska
prof. dr hab. inż Walery Jezierski
  

DOI:10.15199/9.2018.2.5

Słowa kluczowe: właściwości cieplne, stolarka okienna wieloskrzydłowa, powierzchnia szklona, model matematyczny, analiza regresyjna

Streszczenie

Okno składa się z kilku elementów ze zróżnicowanymi wartościami parametrów fizyko-technicznych. Istnieje potrzeba stworzenia uniwersalnego algorytmu do obliczania współczynnika przenikania ciepła przez stolarkę wieloskrzydłową. Celem niniejszej publikacji jest analiza współczynnika przenikania ciepła przez wieloskrzydłową stolarkę okienną w zależności od wybranych czynników. W prezentowanym artykule pokazano charakter i stopień wpływu wybranych czynników (powierzchni okna, udziału powierzchni szklonej do powierzchni okna, współczynnika przenikania ciepła oszklenia oraz współczynnika przenikania ciepła ramy i liczby skrzydeł okiennych) na współczynnik przenikania ciepła wieloskrzydłowej stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych. Analiza wykonana na podstawie opracowanego deterministycznego modelu matematycznego. Ustalono, że optymalne wartości zbadanych parametrów dla wieloskrzydłowej stolarki okiennej to: Ao=2,366 m2; C=0,95; Ug=0,20 W/(m2K); Uf =0,70 W/(m2K); r =1. Pozwalają one osiągnąć minimalną wartość współczynnika Uw,min=0,476 W/(m2K).

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.