Hydraulic Balancing of the Plant. Part IV- Pressure Independent Balancing Control Valv (str. 526 nr. 12/48/2017)
mgr inż. Grzegorz Ojczyk
  

This paper describes the construction and principle of operation of pressure independent balancing control calve (PIBCV). The basic elements of the PIBCV and their functions are discussed. On this basis, how to set the settings and the conditions that must be met for the correct operation of PIBCV are discussed. The article describes the technical characteristics of a typical PIBCV. Finally, an example of the use of a PIBCV in fancoil system is described.

 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.