The Influence of the Change in the Direction and Speed of Wind on the Characteristic of H-Type Chimney Cap (str. 522 nr. 12/48/2017)
mgr inż. Adam Deska
dr inż. Tomasz Adamiak
  

Chimney caps increase the air flow due to the use of the kinetic energy of wind. They also limit the negative impact of turbulences that result from the roof geometry on the gravity ventilation. Chimney caps show high dependency on wind direction and strength. One example of this dependency is the H-type chimney cap. It has very good properties, but only when the wind flows perpendicularly to its arms. The change of the wind direction by 90° causes a large decrease in the generated sub-pressure. The purpose of the research presented in this article was to determine the influence of the change of the wind direction in the horizontal and vertical planes on the characteristic of a chimney cap. The research was carried out on the original test stand which enabled us to change the air flow direction in relation to the characteristic dimensions of the chimney cap. The measurements were made under isothermal conditions. The knowledge of the characteristics of chimney caps makes it possible to select
a chimney cap optimal for existing climatic (wind rose) and building conditions (building geometry, the nature of the building) which enables correct installation of the device.

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.