Energy Balance of Incineration Plant for Municipal Solid Waste in Bialystok (str. 491 nr. 12/48/2017)
inż. Joanna Kietlińska
prof. dr hab. inż. Mirosław Żukowski
  

The article concerns the issues related to the operation of an incineration plant for municipal solid waste. The main aim of this work was to develop an energy balance of this type of waste-to-energy plant. The object of the study was the Municipal Waste Disposal Plant in Białystok, which has been in operation since the beginning of 2016. The results of the calculations show that 106,000 tonnes of waste was disposed of last year at the incineration plant. ZUOK produced 211 316 GJ of electricity and 328 538 GJ of heat. The efficiency of thermal utilization of municipal solid waste was about 74% during the heating season. Over the rest of the year the efficiency decreased to 46% due to a significant decrease in heat demand.

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.