Norma PN-EN 12831-1:2017-08. Kluczowe zmiany w metodyce obliczania obciążenia cieplnego budynków. (str. 478 nr. 11/48/2017)
dr inż. Michał Strzeszewski
  

W artykule przestawiono kluczowe zmiany w metodyce obliczania obciążenia cieplnego budynków, zawarte w normie PN-EN 12831-1:2017-08, w stosunku do norm dotychczasowych. Zestawiono terminy i symbole używane w nowej normie i normach poprzednich. Omówiono również zagadnienia związane z obowiązkiem stosowania norm.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.