Wpływ wybranych parametrów układu sterowania na pracę systemu klimatyzacji VAV (str. 458 nr. 11/48/2017)
mgr inż. Adrian Baranowski
prof. nzw dr hab. inż. Bernard Zawada
  

W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych systemu klimatyzacji VAV w budynku dydaktycznym, przy różnych ustawieniach parametrów algorytmu sterowania; przy ustawieniach prawidłowych oraz nieprawidłowych (nie skorygowane ustawienia fabryczne) oraz przy awarii zasilania chłodu. Przeprowadzono dwie dwutygodniowe serie pomiarowe pracy systemu w okresie zajęć dydaktycznych w semestrze letnim. Analizowano zmiany stężenia CO2, temperatury powietrza wewnętrznego oraz strumieni powietrza nawiewanego. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów i analizy stwierdzono, że właściwe ustawienie parametrów sterownika jest kluczem prawidłowej pracy całej instalacji. Każdy sterownik powinien być ustawiany przy uruchamianiu instalacji. Jeżeli sterownik nie będzie miał właściwie ustawionych parametrów, dostosowanych do specyfiki instalacji, cała instalacja – a nie tylko automatyka - będzie działała nieprawidłowo. Stężenie CO2 może być znacznie przekroczone, a zmiany strumieni powietrza nawiewanego są nieprzewidywalne. Z kolei awaria źródła chłodu niepotrzebnie zwiększa strumień powietrza nawiewanego, nie mając możliwości utrzymania temperatury powietrza wewnętrznego w założonych granicach.

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.