Impact of the Amplification Factor of the Radiator Thermoregulator Thermo-static Head on the Temperature Fluctuations in the Room. Part II (str. 407 nr. 10/48/2017)
dr inż. Damian Muniak
  

Article discusses the impact of the amplification factor of a radiator thermoregulator thermostatic head on temperaturę fluctuations in the room. It is discussed how variations in room temperature affect the thermoregulator operating point.

It is also discusses the phenomenon of the system feedback in the form of a thermoregulator response to those changes. Furthermore, the basic parameters are described characterizing the thermoregulator operation and the room as a control object, which are necessary from the point of view of the issues concerned. Considerations are supplemented with examplary calculations.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.