Wpływ temperatury suszenia na sorpcję wilgoci w zależności od rodzaju biomasy drzewnej (str. 370 nr. 9/48/2017)
dr inż. Mariusz Sojak
inż Robert Murakowski
dr inż. Szymon Głowacki
mgr inż. Weronika Tulej
  

DOI:10.15199/9.2017.9.4

Celem pracy jest określenie wpływu temperatury suszenia na sorpcję wody biomasy drzewnej. Część teoretyczna opracowania zwraca uwagę na znaczenie biomasy jako surowca energetycznego. Poruszono kwestie procesu suszenia, ze wskazaniem zalet i wad takiej metody zmniejszania zawartości wody. Usystematyzowano dostępną wiedzę i przygotowano podstawy pod analizę wyników przeprowadzonych badań.

W części praktycznej zostały wykonane badania laboratoryjne procesu konwekcyjnego suszenia pędów akacji i wierzby w temperaturze 40, 60 i 80°C.

Wysuszone próbki zostały następnie poddane procesowi nawilżania. Wykonane badania wykazały niewielki wpływ temperatury czynnika suszącego na proces sorpcji wilgoci przez wierzbę i akację. Zaobserwowano większą dynamikę nawilżania wierzby w odniesieniu do akacji.

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.