Próba zastosowania w peletach z agrobiomasy dodatków podwyższajacych temperaturę topnienia popiołu w celu uniknięcia tworzenia się żużla w palenisku. (str. 320 nr. 8/48/2017)
prof. Edward Szczechowiak
mgr inż. Kamila Rolirad
mgr inż. Katarzyna Pałaszyńska
dr inż. Marek Juszczak
mgr inż. Michał Janicki
  

W kotle o mocy 20 kW z paleniskiem retortowym, przeprowadzono eksperymenty spalania peletów z agrobiomasy z dodatkami podwyższającymi temperaturę topnienia popiołu, aby nie powstawał żużel utrudniający spalanie. Stosowano słomę pszeniczną z 5% udziałem wagowym słomy rzepakowej i 2% dodatkiem słomy jęczmiennej oraz słomę pszeniczną z 20% udziałem słomy rzepakowej i 10% udziałem siana. Jako dodatki zastosowano: zeolit, korund, haloizyt i kaolinit, w ilości 4% wagowo -w przypadku pierwszej wymienionej mieszanki oraz 2% -w przypadku drugiej. Żużel nie pojawił się tylko podczas zastosowania 4% kaolinitu. Pojawiły się znaczne osady na powierzchniach ogrzewalnych kotła. Pomierzono stężenia w spalinach: tlenku węgla CO, tlenku azotu NO i węglowodorów CxHy w czasie stabilnej pracy paleniska.

 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.