The Analysis of Operational Costs for Selected Heat Sources for Domestic Hot Water (DHW) Beyond the Heating Season (str. 315 nr. 8/48/2017)
mgr inż. Anna Drabik
mgr inż. Bartłomiej Ciapała
mgr inż. Grzegorz Pełka
mgr inż. Wojciech Luboń
  

The article presents the distribution of the exploitation costs associated with the process of domestic hot water (DHW) preparation beyond the heating season, using three various heat sources: automated coal-fired boiler, gas boiler and air-source heat pump. The efficiency of the analysed equipment and averaged prices of energy supply in Poland were taken into account. In consequence, the total and per capita costs of the preparation of DHW beyond the heating season were determined depending on the number of users and the heat source. 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.