Wpływ wymagań Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Krakowie na wartość wskaźnika EP. (str. 192 nr. 5/48/2017)
dr inż. Damian Muniak
  

W artykule omówiono skutki wymagań Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) w mieście i gminie Kraków w odniesieniu do uzyskiwanej wartości wskaźnika EP (energii pierwotnej). Wykonano przykładowe obliczenia wskaźnika EP zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi. Analizę przeprowadzono na przykładzie typowego domu jednorodzinnego, dla kilku wariantów reprezentujących różne nośniki energii końcowej, zużywanej na potrzeby grzewcze i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wskazano, że wymagania programu PONE mogą prowadzić do sytuacji niespełnienia wymagań prawnych odnośnie do parametru EP. Ponadto pokrótce scharakteryzowano główne cele programu PONE.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.