Wykorzystanie materiałów zmiennofazowych PCM do akumulacji ciepła w systemach ciepłowniczych. Część II. Analiza wybranej sieci ciepłowniczej (str. 90 nr. 3/48/2017)
prof. dr hab. inż. Robert Sekret
dr inż. Michał Turski
mgr inż. Kinga Nogaj
  

W artykule zestawiono najważniejsze właściwości charakteryzujące wybrane materiały zmiennofazowe, które mogą być zastosowane do akumulacji ciepła w sieci ciepłowniczej. W celu doboru materiału do magazynowania wyznaczono parametry pracy sieci ciepłowniczej. W wyniku analizy stwierdzono, że najkorzystniejszymi materiałami zmiennofazowymi możliwymi do zastosowania w sieci ciepłowniczej są hydraty soli Na2S2O3·5H2O i MgSO4·7H2O. Ponadto określono ilość ciepła możliwą do zmagazynowania w badanym systemie ciepłowniczym, która w standardowym sezonie grzewczym wyniosła ok. 120 tys. GJ/a, co stanowi 5% całkowitej ilości ciepła wyprodukowanego w systemie ciepłowniczym..

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.