Analiza kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku jednorodzinnym, z uwzględnieniem dopłat w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Krakowie (str. 63 nr. 2/48/2017)
mgr inż. Karol Wabik
dr inż. Damian Muniak
dr inż. Anna Korzeń
  

DOI: 10.15199/9.2017.2.4

Słowa kluczowe: ciepła woda użytkowa, ograniczenie niskiej emisji, dopłaty do wymiany kotłów

Streszczenie

W artykule zaprezentowano wyniki porównawczej analizy ekonomicznej dotyczącej przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku jednorodzinnym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych oraz powietrznej pompy ciepła) i gazowego kotła kondensacyjnego. W tym celu dobrano wielkość ww. urządzeń oraz wykonano niezbędne obliczenia przykładowego budynku, zlokalizowanego w Krakowie. Obliczenia zostały przeprowadzone z uwzględnieniem rynkowych wartości poszczególnych elementów instalacji, a także możliwości finansowania wynikających z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, realizowanego w Krakowie..

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.