The Use of Phase Change Materials PCM to the Accumulation of Heat in District Heating System. Part I. Methodology of PCM Material Selection (str. 47 nr. 2/48/2017)
dr inż. Michał Turski
mgr inż. Kinga Nogaj
prof. dr hab. inż. Robert Sekret
  

Key words: heat storage, decentralization, distracted heat accumulator, phase change material

Summary

The article presents a detailed classification of materials using of latent heat the origin of organic and inorganic, and determined their advantages and disadvantages. Also presented problems associated with the use of phase change material in heat storage systems, ie. inconsistent melting material, subcooling, low thermal conductivity, low heat flow and insufficient long-term stability. The article proposed method of analysis that allows for the selection of the material using heat of phase change, which can be used in heat storage systems. 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.