Models for Estimating Daily Solar Irradiance. Part 1. Models Based on Watching the Sky (str. 24 nr. 1/48/2017)
dr inż. Dariusz Czekalski
dr hab inż. Paweł Obstawski
  

Keywords: solar irradiance, estimating, Europe, Ångström-Prescott model, Supit-Kappel model

Abstract

Publication consist of three connected between each other articles. Subject of all publications is estimation daily sum of solar radiations without solar radiation measurement. In that case estimation can be base on the others typical weather measurement parameters. In article described structure and calibration mechanism of estimated models based on the identification of sky state - knowing radiation or clouds level. Quality parameters of classical models Ångströma–Prescotta and Supita–Kappela were showed for the European climate conditions.

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.