The New Certification Programme for Eco-Efficient Substations for District Heating and the Impact on Designing and Working Conditions of the Heat Exchangers for Central Heating Installations (str. 494 nr. 12/47/2016)
dr inż. Mieczysław Dzierzgowski
  

The paper presents the influence of the new Certification Program for high-efficient substations of district heating” [1]. The program is expected to improve substation performance and quality, and allows energy savings for both customers and district heating companies. The impact of the program on selection method of heat exchangers for central heating installations has been analysed, considering local Polish conditions.

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.