Agregaty ziębnicze zasilane ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej (str. 444 nr. 11/47/2016)
dr inż. Kazimierz Wojtas
  

W artykule zaprezentowano analizę technicznych możliwości wykorzystania ciepła dostarczanego w okresie letnim przez miejską sieć ciepłowniczą do napędu sorpcyjnych agregatów ziębniczych. Analizę uzupełniono obliczeniami wskaźników ekonomicznych i ekologicznych przypadku zastosowania takiego urządzenia do chłodzenia budynku biurowego w realiach krakowskiej sieci ciepłowniczej. W obliczeniach wykorzystano charakterystyki produktów dostępnych na rynku oraz uwzględniono różne warianty sterowania wydajnością odpowiednio do aktualnego obciążenia chłodniczego obliczanego dla interwałów godzinowych za pomocą autorskiego modelu obliczeniowego. Proponowany system został porównany z tradycyjnym rozwiązaniem chłodzenia za pomocą agregatu sprężarkowego ze skraplaczem chłodzonym powietrzem w zakresie zapotrzebowania na energię końcową i pierwotną, emisji CO2 oraz bezpośrednich kosztów eksploatacyjnych przy spełnieniu tych samych wymagań ilościowych i jakościowych przez obydwa systemy. OPEN ACCESS

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.