Obliczanie współczynnika przenikania ciepła przegrody budowlanej ze słabo wentylowaną warstwą powietrza (str. 241 nr. 6/47/2016)
dr inż. Michał Strzeszewski
  

Omówiono metody obliczania współczynnika przenikania ciepła przegrody budowlanej zawierającej słabo wentylowaną warstwę powietrza, podane w normach PN-EN ISO 6946:2004 i PN-EN ISO 6946:2008. Zasady obliczeń zilustrowano przykładami. Zmiana metody nie zmienia w istotnej mierze otrzymywanych wyników. Podejście do słabo wentylowanych warstw powietrza wprowadzone w normie PN-EN ISO 6946:2008, może wydawać się atrakcyjne, ponieważ pozwala ono precyzyjnie uwzględnić wartość wskaźnika Av. Poza tym uzyskuje się ciągłe funkcje oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła przegrody w zależności od wskaźnika Av. Jednak w praktyce precyzyjne określenie wskaźnika Av jest bardzo trudne. Poza tym w wypadku przegród o dobrej izolacyjności, wpływ wskaźnika Av na opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła jest bardzo mały (zmienność do ok. 5%). W związku z tym w takim wypadku wydaje się wystarczająco dokładne podejściem jedynie „jakościowe” ─ zakwalifikowanie przegrody przez projektanta do jednej z trzech kategorii.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.