Możliwości wykorzystania miejskiego ciepła systemowego w chłodzeniu wyparnym obiektów wielkokubaturowych.DOI:10.15199/9.2016.3.3 (str. 101 nr. 3/47/2016)
dr inż. Kazimierz Wojtas
  

W artykule przeanalizowano możliwości techniczne zastosowania systemu chłodzenia wyparnego do klimatyzacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w warunkach klimatu środkowo europejskiego. Szczegółowej ocenie poddano jedną z wielu wersji systemu w postaci bezpośredniego chłodzenia/nawilżania adiabatycznego z osuszaniem sorpcyjnym (Desiccative Evaporative Cooling System) i regeneracją wilgoci za pomocą ciepła odpadowego o niskiej egzergii. Do tej grupy zaliczono ciepło systemowe dostępne w miejskich sieciach ciepłowniczych, a powstające jako produkt uboczny pracy elektrociepłowni. Obliczenia dotyczyły obiektu zlokalizowanego w Krakowie przy czym wykorzystano produkty dostępne na rynku i charakterystyki dostarczone przez producentów. Proponowany system został porównany z tradycyjnym rozwiązaniem chłodzenia (za pomocą agregatu sprężarkowego ze skraplaczem chłodzonym powietrzem) w zakresie zapotrzebowania na energię końcową i pierwotną, emisji CO2 oraz kosztów, przy spełnieniu tych samych wymagań ilościowych i jakościowych obydwu systemów.

DOI:10.15199/9.2016.3.3 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.