Pytania i odpowiedzi na temat świadectw energetycznych (3) (str. 276 nr. 7/46/2015)
dr inż. Michał Strzeszewski
  

Podstawowe informacje na temat świadectw energetycznych, w formie odpowiedzi na często zadawane pytania, przedstawiliśmy w COW w numerze 2/2009 [2], a następnie po nowelizacji Prawa Budowlanego w numerze 5/2010 [3]. Ostatnio przepisy dotyczące świadectw energetycznych zostały znacząco zmienione i znalazły się w osobnej Ustawie o charakterystyce energetycznej budynków [5] oraz wydanych do niej rozporządzeniach wykonawczych. W związku z tym przedstawiamy zaktualizowaną wersję pytań i odpowiedzi na temat świadectw energetycznych

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.