Wpływ wydajności pompy cyrkulacyjnej na charakterystykę sprawności kolektora słoneczne-go typu heat pipe (str. 256 nr. 7/46/2015)
dr hab. inż Paweł Obstawski
  

Podstawowym parametrem jakościowym w ocenie właściwości statycznych cieczowych kolektorów słonecznych jest charakterystyka sprawności. Charakterystyka sprawności zazwyczaj wyznaczana jest w warunkach laboratoryjnych, według algorytmu przedstawionego w normie PN-EN 9806:2014-2. Charakterystyka sprawności wyznaczana jest w warunkach przepływu objętościowego wynoszącego 0,02kg/m2s powierzchni apertury badanego kolektora. W warunkach eksploatacyjnych przepływ objętościowy przez kolektor może być inny niż przepły normatywny. Celem artykułu jest ocena wpływu przepływu objętościowego na charakterystykę sprawności kolektora słonecznego typu heat pipe.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.