Projektowanie systemów wentylacji pożarowej garaży zamkniętych wg przepisów obowiązujących w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (str. 188 nr. 5/46/2015)
mgr inż. Izabela Takielak Skałka
dr inż. Grzegorz Kubicki
  

W artykule przedstawiono główne zasady projektowania  systemów wentylacji pożarowej w garażach zamkniętych obowiązujące z ZEA, a będące ciekawą alternatywą, lub raczej uzupełnieniem powszechnie stosowanych standardów brytyjskich, amerykańskich lub belgijskich. Bardzo precyzyjnie określone wymagania w odniesieniu do sposobu wydzielenie przestrzeni chronionych i detekcji w garażach, minimalnej wydajności instalacji i rozmieszczenia wentylatorów stanowią dobrą podstawę do budowy efektywnego systemu. Szczególną uwagę należy zwrócić na, procedurę i wymagania dotyczące symulacji CFD sprawdzających skuteczność działań systemu. Takich założeń szczególnie brakuje w krajowej rzeczywistości projektowej..

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.