Brak wsparcia w produkcji energii w Polsce (str. 439 nr. 10/44/2013)
dr hab. inż. Cezary A. Pieńkowski
  
Przedstawiono charakterystykę polskiego sytemu energetycznego. Bez inwestycji w nowoczesne bloki węglowe Polsce grozi kryzys energetyczny. Niedostateczne tempo inwestycji w nowe moce wytwórcze świadczy o tym, że nie ma  ustalonej koncepcji rozwoju sektora energetycznego. Aby uniknąć zapaści polskiej energetyki należy energię elektryczną i ciepło pozyskiwać poprzez modernizację i budowę nowych bloków węglowych, gazowych zasilanych gazem łupkowym oraz rozwijając odnawialne źródła energii.
 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.