Straty ciśnienia w sieci przewodów instalacji grzewczej (str. 373 nr. 9/44/2013)
dr inż. Damian Muniak
  
W artykule omówiono metodykę obliczania strat ciśnienia przy przepływie czynnika w sieci przewodów instalacji grzewczej. Zaprezentowano zależności obliczeniowe i wykresy do wyznaczania wielkości mających wpływ na wartość strat ciśnienia czynnika płynącego w przewodach, tj. na tzw. współczynnik tarcia, nazywany także współczynnikiem liniowych strat ciśnienia. Ponadto wyprowadzono i zdefiniowano pojęcie opóru hydraulicznego, jako parametru charakteryzującego każdy element instalacji grzewczej. Omówiono i uzasadniono cel posługiwania się takim parametrem, jak i warunki, jakie muszą zajść, aby można było tego dokonać. 
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.