Badania eksperymentalne radiacyjno - kondukcyjnej wymiany ciepła w styropianie grafitowym. Część 1. Badania próbek litych (str. 59 nr. 2/44/2013)
prof.dr hab. inż. Piotr Koniorczyk
dr hab. inż. prof. WAT Janusz Zmywaczyk
dr inż. Anna Kondrot Buchta
  
Przedstawiono wyniki pomiarów efektu redukcji przewodności cieplnej k(l) dla małych grubości warstw l w polistyrenie ekspandowanym, czyli styropianie (EPS). Do badań wybrano styropian grafitowy firmy Arbet (Polska) o gęstości 14,5 kg·m-3. Badania wykonano w aparacie płytowym Fox 314 przy czarnych oraz błyszczących brzegach próbki. Czarne brzegi próbki zapewnia przyrząd pomiarowy. Błyszczące brzegi próbki uzyskano poprzez obłożenie każdej próbki folią aluminiową. Badania mają istotne znaczenie w praktyce, ponieważ styropian grafitowy jest obecnie popularnym materiałem do izolacji cieplnej stosowanym w budownictwie. Wyniki pomiarów k(l) styropianu grafitowego porównano z podobnymi badaniami wykonanymi przez autorów niniejszego artykułu dla styropianu w kropki firmy Termoorganika (Polska) [1].
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.