Experimental Investigations of Radiative-Conductive Heat Transfer in Graphite Styrofoam. Part 1. Investigations of Solid Samples (str. 59 nr. 2/44/2013)
prof.dr hab. inż. Piotr Koniorczyk
dr hab. inż. prof. WAT Janusz Zmywaczyk
dr inż. Anna Kondrot Buchta
  
In the paper there have been presented results of investigations of thermal conductivity reduction effect k(l) for small thicknesses of layers l in expanded polystyrene, i.e. styrofoam (EPS). Styrofoam used in the measurement was the graphite styrofoam produced by Arbet (Polska) of density 14.6 kg*m-3. The measurements were carried out in plate apparatus Fox 314 with black and shining sample’s edges. Black edges were provided by the apparatus. Shining edges were obtained by covering each sample with a tin aluminium foil. The investigations have crucial meaning in practice as the styrofoam is a popular material used in building industry for thermal insulations.
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.