Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Selected Problems of Heat Storage - a Review of Materials Used (str. 3 nr. 1/44/2013)
dr hab. inż. prof. PŚ Tadeusz Orzechowski
dr inż. Katarzyna Stokowiec
  
The article shows test results for a coolant used in a cooling system. Changes in physical and chemical properties of the coolant based on propylene glycol are assessed. They are critical for proper operation of a refrigerating system. The results obtained by means of the FTIR spectroscopy method are presented. The changes in chemical composition of the coolant during its exploitation are visible. 
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.