Thermal and Hydraulic Activations Used in Heat Capacity Control of Floor Heating (str. 234 nr. 6/2012)
dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha
prof. dr hab. inż. Marian Rosiński
dr inż. Tomasz Cholewa
dr inż. Zenon Spik
  
In the article results of experimental studies of the underfloor heating in dynamic conditions are presented.  The studies have been carried out on the research stand in the half-technical scale. A massive floor-heating panel under analysis has been subjected to different thermal and hydraulic activations which are exploited during quality and quantitative control processes of the heaters of this type. Time functions of flux density of the heat supplied to the floor-heating panel and emitted from its surface are presented for individual step activations. Energy efficiency of analysed methods controlling heat efficiency of the floor-heating panel is underlined.  
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.