Experimental Studies of Solar Hot Water Installations for Climatic Conditions of Lublin. Part 2. Research of Stratification Phenomenon in Water Storage Tank (str. 426 nr. 10/2011)
dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha
dr inż. Tomasz Cholewa
  

An analysis has been made of the thermal stratification in a water storage tank with lower heating coil on the basis of earlier measurements. The efficiency of heat accumulation has been determined in a solar installation for individual days of July 2010. Average 24 -hour temperature changes are presented in the tank for 3 successive days. Water temperature changes in horizontal plane have been analysed. Instantaneous water temperature profiles in the tank have been carried out.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.