Badania eksperymentalne słonecznej instalacji ciepłej wody użytkowej w warunkach klimatycznych Lublina. Część 2. Badanie zjawiska stratyfikacji w wodnym zbiorniku magazynującym (str. 426 nr. 10/2011)
dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha
dr inż. Tomasz Cholewa
  
Przeprowadzono analizę stratyfikacji termicznej w wodnym zbiorniku magazynującym z dolną wężownicą grzejną na podstawie prowadzonych pomiarów. Określono sprawność akumulacji ciepła w instalacji słonecznej w poszczególnych dniach lipca 2010 roku. Przedstawiono średnie dobowe zmiany temperatury wody w zbiorniku dla trzech kolejnych dni. Przeanalizowano zmiany temperatury wody w płaszczyźnie poziomej. Wykonano chwilowe profile temperatury wody w zbiorniku.
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.