Wspomaganie komputerowe równoważenia hydraulicznego instalacji centralnego ogrzewania. Część I (str. 352 nr. 9/2011)
dr inż. Damian Muniak
  
Artykuł porównuje wyniki i pokazuje różnice między nimi w obszarze równoważenia hydraulicznego instalacji centralnego ogrzewania. Porównanie dotyczy dedykowanej ku tym celom aplikacji komputerowej i procedury liczenia „ręcznego”. Opracowanie ponadto wskazuje powody tych różnic, oraz wynikające stąd problemy, które mogą mieć miejsce w praktyce.
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.