Współpraca układów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z priorytetem jej przygotowywania w węzłach równoległych (str. 335 nr. 9/2011)
prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik
  

Omówiono podstawowe zagadnienia projektowania węzłów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z priorytetem jej przygotowania. Zwrócono uwagę na właściwa współpracę węzła cieplnego z systemem ciepłowniczym oraz podano rozwiązanie umożliwiające tą współpracę. Podano zalecenia dotyczące rozwiązania hydraulicznego układu po stronie wody sieciowej węzła z priorytetem przygotowania ciepłej wody użytkowej i zaproponowano schemat technologiczny takiego węzła.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.