Strumień powietrza z wentylatora osiowego typu JetFan (str. 273 nr. 6/2011)
prof. dr. hab. inż. Bogdan Mizieliński
dr inż. Jacek Hendiger
dr inż Piotr Ziętek
  
W ramach przeprowadzonych w Zakładzie Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej badań wentylatora typu JetFan, porównano parametry strumieni wypływających z wentylatora osiowego o rozmiarze 315 mm oraz przewodu okrągłego o takiej samej średnicy.
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.