Air Cooling Using Solar Radiation Energy - Adsorption Liquid Chillers (str. 115 nr. 3/2011)
dr inż. Michał Turski
dr hab. inż. Dariusz Obracaj
prof. dr hab. inż. Robert Sekret
  
The article presents the potential use of an adsorption cooling unit provided for cooling an air conditioning system, and supplied by solar radiation energy. Classification of solar air-conditioning systems and the benefits arising from the application of adsorption systems are presented as compared with the compressor- based systems.
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.