Analiza wybranych czynników wpływających na efektywność energetyczną solarnych systemów przygotowania ciepłej wody (str. 198 nr. 6/2010)
dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha
dr inż. Tomasz Cholewa
  

Przedstawiono wpływ na efektywność energetyczną solarnych systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej: rodzaju kolektora energii promieniowania słonecznego, jego orientacji względem stron świata oraz kąta nachylenia względem poziomu, temperatury ciepłej wody użytkowej i jej zużycia przez użytkowników. Dla analizowanych wariantów określono średnioroczny stopień pokrycia potrzeb cieplnych instalacji ciepłej wody przez system solarny oraz średnioroczny zysk słoneczny z 1 m2 powierzchni czynnej absorbera z uwzględnieniem chwilowej sprawności kolektora słonecznego.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.