Wykorzystanie niskotemperaturowego czynnika w ogrzewaniu ściennym (str. 168 nr. 5/2010)
dr inż. Dorota Leciej-Pirczewska
prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik
  

W artykule przedstawiono analizę możliwości wykorzystania niskotemperaturowego czynnika płynącego w przewodach umieszczonych w ścianie do ogrzewania pomieszczeń. Przewody

takie tworzą aktywną barierę termiczną dla strat ciepła przenikającego z ogrzewanego pomieszczenia. Straty te zależą od położenia przewodów i temperatury bariery. W związku z tym przeanalizowano warunki, w jakich przegroda może funkcjonować i na tej podstawie określono minimalną temperaturę czynnika płynącego w rurkach tworzących barierę termiczną oraz miejsce położenia tych rurek w przekroju przegrody, dla którego bariera termiczna nie jest aktywna.

 
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.