Świadectwo energetyczne dla własnego budynku (str. 110 nr. 3/2010)
dr inż. Michał Strzeszewski
  
Jak już pisaliśmy w Ciepłownictwie, Ogrzewnictwie, Wentylacji 1/2010 [2], Dyrektywa Europejska 2002/91/WE [3] podaje bardzo wyraźne wymaganie, aby certyfikacja budynków dokonywana była przez niezależnych ekspertów. W Polsce, w pierwszym roku funkcjonowania certyfikacji energetycznej budynków, zupełnie pominięta była kwestia niezależności ekspertów (nowelizacja Prawa budowlanego z dnia 19 września 2007 [4]). W rządowym projekcie nowelizacji Prawa budowlanego [5] zapisano szereg przypadków, w których dana osoba nie może sporządzić świadectwa charakterystyki energetycznej dla danego budynku (uczestnik procesu budowlanego, wykonawca, właściciel, zarządca tego budynku oraz osoba związana z nimi umowami cywilnoprawnymi). Jednak po przejściu projektu ustawy przez parlament, z powyższych ograniczeń  pozostał jedynie zakaz wykonywania świadectwa przez właściciela budynku.
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.