Warunki prowadzenia dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u. w budynkach mieszkalnych (str. 31 nr. 7-8/2009)
Jerzy Nejranowski
prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik
  
Omówiono podstawy prawne dezynfekcji instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych. Następnie określono temperaturę wody wychodzącej z układu jej przygotowania zapewniającą wymaganą wartość temperatury w instalacji w czasie procesu dezynfekcji. Dla przyjętego wariantu rozwiązania instalacji przeprowadzono symulację procesu dezynfekcji termicznej przy różnych liczbach jednocześnie dezynfekowanych pionów. Z obliczeń wynika, że przy jednoczesnej dezynfekcji połowy pionów w instalacji wymagana temperatura ciepłej wody wychodzącej z węzła jest najniższa a przepływ wody zbliżony jest do cyrkulacyjnego.
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.