Wpływ regulacji hydraulicznej i izolacji instalacji ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją na rozkład temperatury w przewodach (str. 27 nr. 12/08)
Jerzy Nejranowski
prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik
  
Przeprowadzono analizę instalacji: bez regulacji hydraulicznej, z regulacją za pomocą kryz dławiących i wyposażoną w termostatyczne zawory cyrkulacyjne dla dwóch wariantów: z zaizolowanymi termicznie poziomami i z zaizolowanymi wszystkimi przewodami. Najlepsze wyniki otrzymano dla instalacji z regulacją hydrauliczną za pomocą podpionowych zaworów termostatycznych z nastawami dla poszczególnych zaworów określonymi przy założeniu jednakowych schłodzeń we wszystkich obiegach cyrkulacji. 
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.