Rationalisation of Heat Economy in Public Service Building Complex (str. 29 nr. 9/2008)
dr hab. inż. prof. Politechniki Częstochowskiej Piotr Lis
prof. dr hab. inż. Robert Sekret
  
Rationalisation activities concerning heat economy in selected objects are described.The objects were supplied with the heat provided for heating purpose and for preparation of usable hot water. The heat was partially fed from their own heating plant and from the plant of the heat power engineering company. The purpose was decreasing of exploitation costs as mentioned, and local improvement of the quality of the atmospheric air.   
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.