Racjonalizacja gospodarki ciepłem w zespole budynków użyteczności publicznej (str. 29 nr. 9/2008)
dr hab. inż. prof. Politechniki Częstochowskiej Piotr Lis
prof. dr hab. inż. Robert Sekret
  
Obiekty Politechniki Częstochowskiej tworzą zespół budynków użyteczności publicznej o określonej funkcji, zarządzanych i finansowanych przez jeden podmiot. Koszt ogrzewania stanowi istotną pozycję w budżecie Uczelni i z tego powodu podjęto działania racjonalizujące gospodarowanie ciepłem w wybranych obiektach, zasilanych w ciepło do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej z własnej ciepłowni oraz w pewnej części z ciepłowni przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. Celem podjętych prac było wspomniane obniżenie kosztów eksploatacyjnych i lokalna poprawa jakości powietrza atmosferycznego. Projekt jest finansowany z kilku źródeł.
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.