Ekstrapolacja wymagań normy PN-EN 1264 dotyczących izolacji grzejników podłogowych do warunków polskich (str. 29 nr. 4/2008)
dr inż. Michał Strzeszewski
  
Wymagania normy PN-EN 1264 dotyczące izolacji grzejników podłogowych podane są jedynie dla temperatury zewnętrznej do –15 ºC, podczas gdy w Polsce projektowa temperatura zewnętrzna jest niższa (od –16ºC do –24ºC). W artykule przedstawiono propozycję ekstrapolacji wymagań normy do polskich warunków klimatycznych.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.