Współpraca cyrkulacyjnych podpionowych zaworów termoregulacyjnych z instalacją (str. 16 nr. 12/2007)
prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik
  

Podano informacje dotyczące współpracy podpionowych cyrkulacyjnych zaworów termostatycznych z instalacją ciepłej wody użytkowej. Omówiono ich zasadę działania oraz wpływ na sposób funkcjonowania instalacji. Przedstawiono równania pozwalające na określenie przepływu i temperatury w punkcie zamontowania termostatycznego zaworu cyrkulacyjnego. Podano zasadę doboru tych zaworów.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.