. Selection of Circulation Thermal Control Riser Valves Cooperating with Hot Water System (str. 16 nr. 12/2007)
prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik
  
The information is given concerning cooperation of circulation thermostatic riser valves with a system providing usable hot water. The operation principle of the valves and their influence on the system performance are discussed. The equations enabling flow evaluation and calculation of the temperature in the mounting point of the valve are included. The selection rules of the valves are presented.
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.