Wartości temperatury stosowane w obliczeniach obciążenia cieplnego pomieszczeń i budynków wg PN-EN 12831 (str. 19 nr. 12/2006)
dr inż. Michał Strzeszewski
  
W artykule omówiono zagadnienia związane z wartościami temperatury, używanymi do obliczania obciążenia cieplnego pomieszczeń i budynków wg normy PN?EN 12831:2006. Wskazano również główne różnice i podobieństwa w stosunku do norm PN-B-03406:1994, PN-82/B-02402, PN-82/B-02403 oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.